เปลียนการแสดงผล
ประโยชน์จากท่าเรือ
ท่าเรือระนอง จะเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศในซีกโลกตะวันตก โดยเส้นทางการเดินเรือที่สะดวกไม่ต้องไปถ่ายลำที่สิงคโปร์ อ้อมผ่านช่องแคบมะละกา ที่มีการจราจรคับคั่งและปัญหาความไม่ปลอดภัยจากโจรสลัด ย่นระยะเวลาในการเดินทางและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าให้กับผู้นำเข้าและส่งออก เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการค้าไทยสู่ตลาดโลก