เปลียนการแสดงผล
สิ่งอำนวยความสะดวก
เครื่องมือทุ่นแรง
          เพื่อให้การบริการเรือและสินค้า สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ท่าเรือระนองได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องมือทุ่นแรงประเภทต่าง ๆ สำหรับการยกขนและเคลื่อนย้ายสินค้า ดังนี้
 
เครื่องมือทุ่นแรง
 
ขนาด(ตัน)
 
จำนวน(คัน)
 
ปั้นจั่นเคลื่อนที่
50.0
1
รถยก
10.0
1
รถยก
3.0
1
รถยก
2.5
2
รถหางลาก
 
6
 
          ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อปั้นจั่นหน้าท่า (Mobile Habour Crane) อีก 1 คัน

พื้นที่ฝากเก็บสินค้า
          ท่าเรือระนองได้จัดพื้นที่รองรับสินค้าทั่วไป และตู้สินค้าดังนี้
          1. โรงพักสินค้า 1 หลัง พื้นที่ 1,500 ตารางเมตร
          2. พื้นที่วางสินค้าทั่วไป 7,200 ตารางเมตร
          3. พื้นที่วางตู้สินค้าเปล่า 8,000 ตารางเมตร
          4. พื้นที่วางตู้สินค้า 11,125 ตารางเมตร สามารถฝากเก็บตู้สินค้าขาออกได้ 405 ทีอียู. ตู้สินค้าขาเข้า 285 ทีอียู. และตู้สินค้าเปล่า 590 ทีอียู.