เปลียนการแสดงผล
ร่องน้ำ

          ร่องน้ำทางเดินเรือเริ่มตั้งแต่บริเวณทิศตะวันตกของเกาะช้างพิกัดจนถึงท่าเรือระนอง รวมระยะทาง 28 กิโลเมตร โดยมีความกว้างของร่องน้ำ 120 เมตร ความลึก 8 เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด  ตลอดระยะแนวร่องน้ำมีเครื่องหมายการเดินเรือ จำนวน 14 หลัก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือ

ลักษณะของท่าเรือ
 
 
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ (ท่าเทียบเรือที่ 1)
มีขนาดความกว้าง 26 เมตร ยาว 134 เมตร  สามารถรับเรือสินค้าขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส จอดเทียบท่าได้พร้อมกัน 2 ลำ มีสะพานเชื่อมฝั่งกว้าง 10 เมตร ยาว 212 เมตร จำนวน 2 สะพาน

ท่าเทียบเรือตู้สินค้า (ท่าเทียบเรือที่ 2)
มีความกว้าง 30 เมตร ยาว 150 เมตร สามารถรองรับเรือสินค้า/ตู้สินค้า ขนาดไม่เกิน 12,000 เดดเวทตัน จอดเทียบท่าได้ครั้งละ 1 ลำ มีสะพานเชื่อมฝั่งกว้าง 7.5 เมตร ยาว 212 เมตร สะพานเชื่อมกับท่าเรืออเนกประสงค์ กว้าง 8.50 เมตร ยาว 40 เมตร