เปลียนการแสดงผล
โครงข่ายการขนส่ง
โครงข่ายการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าภายในประเทศสู่ท่าเรือระนอง
 
 
ทางถนน  ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จาก กรุงเทพฯ แล้วเลี้ยวขวาตรงสี่แยกปฐมพร (จังหวัดชุมพร) เพื่อวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 4 และเลี้ยวขวาบริเวณบ้านน้ำตก (จังหวัดระนอง) เพื่อเข้าถนนหมายเลข 4010 ระยะทาง 13 กิโลเมตร จนถึงท่าเรือระนอง รวมระยะทางทั้งสิ้น 568 กิโลเมตร
 
 
ทางน้ำ การเชื่อมโยงการขนส่งทางน้ำสู่ท่าเรือระนอง สามารถเชื่อมโยงได้ 2 เส้นทาง คือ
  1. จากท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) แล้วเลี้ยวขวาตรงสี่แยกปฐมพร (จังหวัดชุมพร) เพื่อวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 4 และเลี้ยวขวาบริเวณบ้านน้ำตก (จังหวัดระนอง) เพื่อเข้าถนนหมายเลข 4010 จนถึงท่าเรือระนอง ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร  
  2. จากท่าเรือสุราษฎร์ธานี ใช้ทางหลวงหมายเลข 41 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 4006 (แยกหลังสวน จังหวัดชุมพร) จากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อเข้าทางหลวงหมายเลข 4 บริวเณแยกราชกรูด (จังหวัดระนอง) เพื่อเชื่อมเข้าถนนหมายเลข 4010 จนถึงท่าเรือระนอง ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร  
 
 
ทางรถไฟ  จากสถานีรถไฟสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซึ่งมีสถานีบรรทุกขนถ่ายตู้สินค้า (Container yard) ใช้เส้นทางถนนหมายเลข 3180 เพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) แล้วเลี้ยวขวาตรงสี่แยกปฐมพร (จังหวัดชุมพร) เพื่อวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 4 และเลี้ยวขวาบริเวณบ้านน้ำตก (จังหวัดระนอง) เพื่อเข้าถนนหมายเลข 4010 จนถึงท่าเรือระนอง ระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร